Specjalistyczne doradztwo techniczne

Trafo – Technika Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie technicznym. Oferujemy naszym Klientom dostęp do specjalistycznej wiedzy i unikalnego doświadczenia, które pozwala rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy techniczne w dziedzinie transformatorów. Doradzamy spółkom dystrybucyjnym, firmom wykonawczym, największym zakładom przemysłowym oraz wszystkim innym podmiotom, które eksploatują, kupują lub produkują transformatory.

Nadzory nad produkcją i próbami fabrycznymi transformatorów

Rynek transformatorów w Polsce jest bardzo konkurencyjny. Moce wytwórcze producentów wielokrotnie przewyższają zapotrzebowanie Klientów. Wybór dostawcy transformatora odbywa się najczęściej na podstawie kryterium najniższej ceny. Prowadzi to do silnej konkurencji między producentami transformatorów i ciągłego poszukiwania tańszych, nie zawsze lepszych, rozwiązań. Tylko powierzenie nadzoru nad produkcją transformatora oraz próbami fabrycznymi niezależnej, specjalistycznej firmie pozwala mieć pewność, że dostarczony transformator spełnia wymagania opisane w specyfikacji technicznej, umowie oraz obowiązujących normach. Nadzór nad próbami fabrycznymi sprawowany przez specjalistów Trafo – Techniki, gwarantuje wykonanie pełnego zakresu prób, w sposób zgodny z wymaganiami Klienta oraz aktualnymi normami. Ma to kluczowe znaczenie dla potwierdzenia jakości odbieranej jednostki oraz wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji.

Wsparcie procesów zakupowych transformatorów

Proces zakupu transformatora zaczyna się od właściwego zdefiniowania potrzeb Kupującego. Właściwe opisanie wymagań w specyfikacji zakupowej, dobór parametrów technicznych oraz wyposażenia dodatkowego pozwala uzyskać optymalne cenowo, w pełni porównywalne oferty. Przez wiele lat reprezentowaliśmy dużą fabrykę transformatorów co sprawia, że doskonale wiemy jak niejasne potrafią być zapisy specyfikacji technicznej i jak trudno uzyskać wyjaśnienia od Kupującego. Trafo -Technika oferuje kompleksową obsługę technicznej strony procesu zakupowego. Pomagamy określić potrzeby, opisać je jednoznacznie w specyfikacji, odpowiadamy na pytania oferentów, pomagamy porównać oferty oraz jeśli jest taka potrzeba wspieramy Zamawiającego w negocjacjach.

Oceny stanu technicznego transformatorów

Zarządzanie majątkiem sieciowym wymaga ciągłego podejmowania trudnych decyzji. Środki inwestycyjne nigdy nie pokrywają potrzeb, a koszty związane z serwisem i remontami transformatorów zawsze są za wysokie. Sprawia to, że właściwe wytypowanie transformatorów, które w pierwszej kolejności muszą zostać wymienione lub skierowanie do remontu ma zasadnicze znaczenie. Trafo – Technika oferuje specjalistyczne wsparcie w ocenie stanu technicznego transformatorów. Opracowujemy kryteria oceny. Analizujemy historię eksploatacji, wyniki pomiarów i badań, przeprowadzamy oględziny oraz niezbędną dodatkową diagnostykę. Na tej podstawie wskazujemy, które jednostki kwalifikują się do pilnej wymiany. Doradzamy, które transformatory warto skierować do remontu, a w które nie warto już inwestować.

Ekspertyzy i ustalanie przyczyn awarii i zakresów naprawy transformatorów

Przez ostatnie 30 lat przez fabrykę, którą kierowaliśmy przeszło ponad 2000 transformatorów, które wymagały naprawy lub remontu. Ustalenie właściwego zakresu uszkodzeń i dopasowanie zakresu naprawy było dla nas codziennością. Obecnie, odpowiednie doświadczenie w tym zakresie ma tylko kilka osób w kraju. Trafo – Technika oferuje usługi w zakresie ustalania przyczyn i zakresu uszkodzeń oraz określeniu optymalnego zakresu naprawy. Sporządzamy dokumentację fotograficzną, przygotowujemy raport z opisem uszkodzeń oraz zakresem niezbędnej naprawy. Weryfikujemy kosztorysy przedstawione przez Wykonawców. Współpracujemy z likwidatorami szkód firm ubezpieczeniowych.

Zaawansowana diagnostyka transformatorów

Średni wiek transformatora mocy w Polsce to ok. 38 lat. Jednostki eksploatowane ponad 50 lat też nie są rzadkością. Tak długie okresy eksploatacji transformatorów wymagają prowadzenia diagnostyki, pozwalającej monitorować stan techniczny transformatorów. Poprawnie i systematycznie prowadzona diagnostyka pozwala, z dużym wyprzedzeniem, przewidywać występowanie awarii, a tym samym skutecznie ich unikać lub ograniczać koszty napraw. Kluczowym etapem diagnostyki jest interpretacja uzyskanych wyników oraz wyciągnięcie właściwych wniosków. Trafo – Technika bazując na wieloletnim doświadczeniu swoich specjalistów oferuje pełen zakres usług związanych z diagnostyką transformatorów wszystkich typów.
Wykonujemy również badania i pomiary eksploatacyjne wszystkich poziomów:

  • pomiary pomontażowe dla nowych jednostek,
  • pomiary po przestawieniu jednostki lub wprowadzaniu do ruch po dłuższym postoju czy z rezerwy,
  • pomiary okresowe I, II i III stopnia dla transformatorów wszystkich typów.

Edukacja i szkolenia

Podstawą właściwej, długoletniej eksploatacji transformatorów jest odpowiedni poziom wiedzy personelu eksploatującego urządzenia. Z uwagi na znaczenie transformatorów w systemie elektroenergetycznym oraz ich wartość jednostkową błędy w eksploatacji skutkują bardzo wysokimi kosztami lub znacząco skracają czas życia transformatora. Dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób eksploatujących transformatory. Mimo iż branża transformatorowa nie rozwija się tak dynamicznie jak np. sektor IT to jednak transformatory ciągle się zmieniają. Wyposażanie transformatorów w drogi osprzęt bez wiedzy jak go właściwie wykorzystać jest po prostu marnowaniem pieniędzy. 

Trafo -Technika Sp. z o.o. oferuje szkolenia transformatorowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

ADRES:

Trafo – Technika Sp. z o.o.
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

TELEFON:

+48 661 660 558
+48 661 660 547

EMAIL:

biuro@trafo-technika.pl