Nadzory nad produkcją i próbami fabrycznymi transformatorów

Rynek transformatorów w Polsce jest bardzo konkurencyjny. Moce wytwórcze producentów wielokrotnie przewyższają zapotrzebowanie Klientów. Wybór dostawcy transformatora odbywa się najczęściej na podstawie kryterium najniższej ceny. Prowadzi to do silnej konkurencji między producentami transformatorów i ciągłego poszukiwania tańszych, nie zawsze lepszych, rozwiązań. Tylko powierzenie nadzoru nad produkcją transformatora oraz próbami fabrycznymi niezależnej, specjalistycznej firmie pozwala mieć pewność, że dostarczony transformator spełnia wymagania opisane w specyfikacji technicznej, umowie oraz obowiązujących normach. Nadzór nad próbami fabrycznymi sprawowany przez specjalistów Trafo – Techniki, gwarantuje wykonanie pełnego zakresu prób, w sposób zgodny z wymaganiami Klienta oraz aktualnymi normami. Ma to kluczowe znaczenie dla potwierdzenia jakości odbieranej jednostki oraz wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji.

Odbiory transformatorów u Wytwórcy

Nadzory nad całym procesem produkcyjnym transformatora

  • weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej,
  • nadzór nad kontrolą dostaw kluczowych materiałów,
  • nadzór nad kontrolą międzyoperacyjną w całym procesie produkcyjnym,
  • weryfikacja poziomu wysuszenia transformatorów,
  • odbiór części aktywnej przed wstawieniem do kadzi.

Nadzór nad próbami fabrycznymi

Nadzór i udział w pierwszym uruchomieniu transformatora oraz odbiorze końcowym

ADRES:

Trafo – Technika Sp. z o.o.
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

TELEFON:

+48 661 660 558
+48 661 660 547

EMAIL:

biuro@trafo-technika.pl