Trafo – Technika Sp. z o.o.

Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
90-437 Łódź
e-mail: biuro@trafo-technika.pl
T. +48 661 660 558
T. +48 661 660 547

Trafo-Technika Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000763006, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 725 2285253, REGON 382081620, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

  ADRES:

  Trafo – Technika Sp. z o.o.
  Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
  90-437 Łódź

  TELEFON:

  +48 661 660 558
  +48 661 660 547

  EMAIL:

  biuro@trafo-technika.pl